Hướng dẫn thêm người dùng trên trình duyệt Google Chrome | Quản lý mail hiệu quả

Chào bạn, video này hướng dẫn bạn cách tạo thêm người dùng trên trình duyệt Google Chrome.
Nếu bạn là người có nhiều tài khoản Gmail, tài khoản Facebook thì mỗi lần bạn vào một tài khoản Facebook mới, bạn cần phải thoát tài khoản trước đó ra để đăng nhập vào tài khoản mới. Với Gmail thì có thể thay qua lại được nhiều tài khoản Gmail nhưng cũng chỉ có thể vào được một Driver của tài khoản đầu tiên. Như vậy, bạn sẽ phải thoát tất cả Gmail ra để đăng nhập lại vào Gmail có driver mà bạn muốn.

Tạo người dùng mới, mỗi người dùng đăng nhập và lưu một tài khoản Gmail, Facebook. Mỗi lần bạn vào người dùng tương ứng với các tài khoản đó sẽ không cần đăng nhập lại nữa. Như kiểu bạn đang tạo ra rất nhiều trình duyệt ấy.

Cái hay nữa là, mỗi tài khoản người dùng sẽ chỉ lưu lịch sử, cookies, bookmark của người dùng đó. Nên sẽ rất tiện cho bạn trong việc quản lý các thông tin trên.

Subscribe để theo dõi những video hữu ích khác từ mình nhé.

TrungDT Blog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *