Rubiks 5×5 viền đen

240.000  199.000 

Rubiks 5×5 viền đen