Tag Archives: kiểm tra địa chỉ IP website

Hướng dẫn kiểm tra địa chỉ IP của website

Chào bạn, video này hướng dẫn bạn kiểm tra địa chỉ IP của 1 website bất kỳ Start – gõ cmd – gõ theo cấu trúc: ping địa_chỉ_website_bạn_kiểm_tra và enter. Ví dụ: 222.255.27.212 là địa chỉ IP của dantri.com.vn 111.65.248.132 là địa chỉ IP của vnexpress.net ————– Hãy để lại các vấn đề bạn gặp […]